Menu
Always on a quest for the most surprising deals!!

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op onze website met uiterste zorg en controle is samengesteld en PriceAttack deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. De informatie op deze webpagina's kan technische of typografische fouten bevatten. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. PriceAttack is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van PriceAttack verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar PriceAttack verwijst.

PriceAttack aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van PriceAttack. PriceAttack behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de algemene (leverings)voorwaarden van PriceAttack.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan PriceAttack of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Mocht bovenstaande informatie niet duidelijk genoeg zijn, of heb je vragen. Neem contact met ons op.
 PriceAttack
28plus72 Eenmanszaak
Vaartweg 190-31
1217 SZ Hilversum
(NB, geen bezoekadres)

Correspondentieadres:
28plus72
Postbus 196
1230 AD Loosdrecht
KvK: 65610504
BTW: NL174582754B01
Bank: NL68 RABO 0308 9219 08 (Rabobank)